Fets de guerra

Selecció d’articles, textos, narracions i fets dels bombers durant la Guerra Civil.