Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 8/09/1900

Fill de: Francesc i Llucia

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: xofer de 1ª

Data entrada al cos: 16/12/1921

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: Del 8/12/1936 fins el 9/01/1937  va ser destinat a Olot, per la reguarda que vigilava les obres d’art dels museus de Barcelona, custodiades en l’església de Sant Esteve. 

Data mobilització al front: Mobilitzat el 18/01/1939 amb la lleva de 1921

Unitat: –

Incidència front: Desaparegut i constat com a mort en acció de guerra el 4/02/1939 a Prats de Lluçanès (Lluçanès). Tenia 38 anys. 

Depuració franquista: Paradoxalment al no incorporar-se al Cos de Bombers de Barcelona finalitzada la guerra, va ser oficialment destituït per incompareixença i amb pèrdua de tots els drets l’1/12/1939.

Repressió franquista: 

Altres dades posteriors: La direcció general de Memòria Democràtica va dur a terme una excavació el 2017 a Prats de Lluçanès en una fossa on van ser enterrats soldats republicans. En l’anomenda fossa de Fossa de Sant Sebastià es van exhumar un mínim de 14 cossos i es van trobar entre les restes botons de l’uniforme dels bombers de Barcelona. La identificació de les restes no ha pogut ser corroborada amb l’anàlisi genètica i per tant no es pot saber la identitat de les persones exhumades. Però el fet de trobar-se botons de l’uniforme dels bombers, obre la possibilitat que una de les persones que van ser enterrades en aquesta fossa fos Bonaventura Belza. Una altra possiblitat és que també estiguessin enterrats els seus companys Emilià Gasulla Sebastià, Josep Hospital Moncosí, Ramon Llavaneras Espluga i Joan Obiols Pérez.

El 9/11/2018 en un acte solemne, la Generalitat de Catalunya va homenatjar les restes trobades en la Fossa de Sant Sebastià i van ser enterrades en el cementiri de Prats de Lluçanès.