Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 8/09/1900

Fill de: Francesc i Llucia

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: xofer de 1ª

Data entrada al cos: 16/12/1921

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: Del 8/12/1936 fins el 9/01/1937  va ser destinat a Olot, per la reguarda que vigilava les obres d’art dels museus de Barcelona, custodiades en l’església de Sant Esteve. 

Data mobilització al front: Mobilitzat el 18/01/1939 amb la lleva de 1921

Unitat: –

Incidència front: Desaparegut i constat com a mort en acció de guerra el 4/02/1939 a Prats de Lluçanès (Lluçanès). Tenia 38 anys. 

Depuració franquista: Paradoxalment al no incorporar-se al Cos de Bombers de Barcelona finalitzada la guerra, va ser oficialment destituït per incompareixença i amb pèrdua de tots els drets l’1/12/1939.

Repressió franquista: 

Altres dades posteriors: –