Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 17/07/1892

Fill de: –

Parc de Bombers: Reus

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 1938

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: Va ser reclamat el 12/09/1937, desconeixem si va anar

Unitat: 4t Batalló local de Transport Automòbil, Brigada de Milicies del Transport

Incidència front: –

Depuració franquista: Destituït el 31/01/1939

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –