Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 15/12/1896

Fill de: –

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 30/06/1938

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: Renúncia voluntària el 18/08/1938 (Abans d’entrar a bombers, havia estat impresor del Diari de Barcelona, La Publicitat i La Humanitat). 

Data mobilització al front: Entre setembre i desembre de 1936 es va allistar a les milicies antifeixistes. 

Unitat: Columna Macià-Companys

Incidència front: –

Depuració franquista: –

Repressió franquista: Exiliat a França el gener de 1939 va ser empresonat al camp de Sant Cebrià. L’any 1942 va ser deportat a Alemanya en l’anomenat Servei de Treball Obligatori (STO). Quan va ser alliberat va viure a Alemanya fins que va tornar a França el 1952. 

Altres dades posteriors: Suposem que va passar la resta de la seva vida a França.