BOMBER ABANS DE LA GUERRA  

Lloc naixement: Terrassa (Vallès Occidental)

Data naixement: 1895

Fill de: – 

Parc de Bombers: Terrassa

Categoria: Capatàs 

Data entrada al cos: 1920 (va estar en el cos fins el 1931) 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: Durant la Guerra Civil fou nomenat director de la Col·lectivitat de Paletes i va ser alcalde de Terrassa de maig a agost de 1938. 

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: –

Repressió franquista: Jutjat pel Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona va ser condemnat el 19/08/1941 a una multa de quinze mil cinc-centes pessetes, inhabilitació per a càrrecs polítics i sindicals per quinze anys i desterrament a més de 250 quilòmetres de Terrassa per igual temps. 

Altres dades posteriors: Fugint de la repressió franquista es va exiliar a Mèxic amb la seva família el juliol de 1939. Va morir a Mèxic D.F. el 14/12/1978.

Reparació històrica: Mitjançant la Llei 11/2017, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme on es declaraven il·legals els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit de l’Ocupació, que van actuar a Catalunya des de l’abril del 1938 fins al desembre del 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les exigències més elementals del dret a un judici just, la seva sentència i resolucions es consideren nul·les de ple dret.