Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, Bombers en Guerra posa a la vostra disposició la següent política de protecció de dades.

Desitgem que la relació amb els nostres persones usuàries es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Bombers en Guerra

e-mail: info@bombersenguerra.cat

web: http://bombersenguerra.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Resoldre els suggeriments i/o consultes que ens facin arribar a través del formulari web “Contacte” , amb la finalitat de contactar amb la persona usuària a través del correu electrònic que ens hagi facilitat.

Bombers en Guerra no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Quan de temps conservarem les vostres dades?

Les conservarem mentre siguin necessàries per a donar resposta a la consulta o suggeriment realitzat a través del formulari web “Contacte”.

Quina és la legitimació pel tractament de les vostres dades?

El tractament es realitza en base al consentiment explícit de la persona usuària, donat en el moment d’enviar les teves dades a través del nostre formulari “Contacte”.

A qui comunicarem les vostres dades?

Les dades del formulari web “Contacte” no es lliuraran a cap tercera a no ser que sigui necessari per resoldre el suggeriment o consulta.

Com vetlla Bombers en Guerra per les vostres dades?

Bombers en Guerra ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Quins són els vostres drets quan ens facilites les vostres dades?

Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si Bombers en Guerra està tractant les vostres dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També podeu sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-vos al seu tractament per part de Bombers en Guerra. L’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de els mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats ho podeu fer per correu electrònic, adjuntant còpia del document d’identificació.

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Portección de Datos, especialment quan consideri que Bombers en Guerra no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

Data última actualització: 10/04/2020