Lloc naixement: Madrid

Data naixement: 29/03/1900

Fill de: Petronilo i Rosa

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: 10/02/1937 com a sergent mecànic de l’Aviació, mobilitzat mitjançant decret ministerial 

Unitat: Aeròdrom de los Alcazares (Murcia). 

Incidència front: El 8/10/1937 va ser ascendit a tinent. 

Depuració franquista: Destituït per incompareixença o abandonament de servei, i amb pèrdua de tots els drets l’1/12/1939. Resolució ratificada el 26/09/1941 per incompareixença

Repressió franquista: Exiliat a França a principis de 1939

Altres dades posteriors: –