Lloc naixement: Badalona (Barcelonès)

Data naixement: 1906

Fill de: – 

Parc de Bombers: Badalona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 27/12/1930

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: Va participar en l’expedició dels bombers catalans a Madrid, sortint l’1/09/1937 

Data mobilització al front: Abril de 1938 amb la lleva del 27

Unitat: Companyia Parc de la Comandancia Principal d’Enginyers del X Cos de l’Exèrcit, Base 8 CC, nº10. 

Incidència front:

Depuració franquista: Sense sanció

Repressió franquista: no

Altres dades posteriors: –