Lloc naixement: –

Data naixement: 1901

Fill de: – 

Parc de Bombers: Lleida

Categoria: Electricista

Data entrada al cos: 21/12/1936

Repressió republicana

Incidència reraguarda

Data mobilització al front: –

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: No va continuar en el cos de bombers (desconeixem els motius). També treballava també a la brigada d’obres de l’Ajuntament de Lleida i va ser destituït del lloc de feina per incompareixença el 1939. 

En la sessió del Ple de la Paeria de Lleida del 31/03/2023 es donà compte del caràcter il·legal i radicalment nul de les sancions imposades als funcionaris de l’Ajuntament de Lleida durant el període 1938-1941. 

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –