Lloc naixement: Sarrià (Barcelona) 

Data naixement: 23/04/1893

Fill de: Josep i Concepció

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat

Incidència front: 

Depuració franquista: Expulsat pel règim franquista el 31/05/1939 per haver estat nomenat, per les autoritats republicanes, amb posterioritat al 18 de juliol de 1936.

Repressió franquista:  El 14/02/1940 va ser sancionat amb 1 mes de suspensió de sou i feina, per haver militat a la UGT i ser element indiferent al Glorioso Movimiento Nacional. 

Altres dades posteriors