Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 22/01/1899

Fill de: Victor i Antonia

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Xofer de 2a

Data entrada al cos: 24/12/1926 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: 23/01/1939 amb la lleva del 20. 

Unitat

Incidència front:  No va arribar a anar al front i es va reincorporar al Cos de Bombers el 24/01/1939.

Depuració franquista: El 29/12/1939 va ser destituït amb pèrdua de tots els drets, excepte els de caràcter passiu per haver estat membre de la junta de la UGT durant els tres darrers mesos de guerra. Va al·legar que ho havia fet per intentar salvar els seus companys de ser mobilitzats. Tant el cap de bombers Josep Maria Jordán, com el sotscap Josep Sabadell, van presentar un aval on notificaven que Josep Maria Morera havia tingut “una conducta intachable en el cumpliento de sus deberes” i que mai l’havien sentit “hacer propaganda roja en el Cuartel Central”. També 50 bombers, signaven en una carta les mateixes afirmacions. Vistes les al·legacions, el jutge instructor del seu expedient va proposar una suspensió de sou i feina per dos anys. Finalment el 17/07/1940 va ser sancionat amb 6 mesos de suspensió de sou i feina

Repressió franquista: no

Altres dades posteriors: Nomenat preferent el 2/03/1947. Jubilat el 12/02/1965. Va morir a Barcelona el 21/01/1995.