Lloc naixement: Valle de Matamoro (Badajoz) 

Data naixement: 2/06/1904

Fill de: Luis i Maria

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Bomber de 2a

Data entrada al cos: 9/03/1929 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: Marxar voluntari a l’exèrcit republicà l’octubre de 1936 (1). El febrer de 1937 va ser mobilitzat com aparellador (2). 

Unitat: (1) Sergent Bateria Bonavista . (2) Batalló 126 Grup de Fortificacions i Obres. 

Incidència front: El 12/03/1938 deserta i es passa a l’exèrcit franquista ingressant en un Batalló de Treballadors. Posteriorment és incorporat en el Parque de Recuperación de Material de Ingenieros del Cuartel General del Generalisimo a Madrid

Depuració franquista: Va ser destituït per incompareixença amb pèrdua de tots els drets, el desembre de 1939. El juliol de 1941 va demanar la seva readmissió, al·legant que no es va poder incorporar finalitzada la guerra, ja que es trobava en un Batalló Disciplinat de Soldats Treballadors a Madrid. El 26/11/1941 va ser destituït amb pèrdua de tots els drets, excepte els de caràcter passiu, acusat de ser d’esquerres, de ser de president de la CNT i de marxar voluntari al front amb l’exèrcit republicà, i obtenir el grau de tinent. 

Repressió franquista: Jutjat en Consell de Guerra declarat sense delicte. 

Altres dades posteriors: Va morir a Madrid el 1968