Lloc naixement: Mendoza (Argentina)

Data naixement:  25/06/1897

Fill de: Gil i Rosa

Parc de Bombers: Granollers

Categoria: Arquitecte Municipal – Cap de Bombers

Data entrada al cos: 30/06/1936

Repressió republicana: Cessat pel Comitè Antifeixista Revolucionari el 3/09/1936 per desafecte.

Incidència reraguarda: L’abril de 1937 va exiliar-se a Mendoza (Argentina) amb la seva família. 

Data mobilització al front: no va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front: 

Depuració franquista: En el ple municipal del 7 de març de 1939, es proposar que August Miret fos restituït en el càrrec d’arquitecte municipal però el seu parador era desconegut. En el marc repressiu del règim franquista contra els arquitectes republicans, August Miret va ser inhabilitat a perpetuïtat com arquitecte per una ordre ministerial del 9 de juliol de 1942, per “encontrarse huido en el extranjero”. 

Repressió franquista: El 19/01/1948 des del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y Comunismo,  li van obrir diligències prèvies per delicte de maçoneria, acusat de ser membre de la Logia Rectitud de Barcelona entre 1932 i 1933, però es va arxivar provisionalment ja que es trobava exiliat a l’Argentina.  El 15/01/1956 va tornar a Barcelona i va ser detingut ja que es van obrir novament les diligències arxivades per delicte de maçoneria, sent deixat en llibertat provisional el 19/01/1956. Com que tenia passaport argentí i donada la seva condició de súbdit estranger, el seu cas va ser novament arxivat. Tot i així, les autoritats franquistes no li van concedir el visat per ser súbdit estranger i el 8/02/1956 va haver de marxar a Itàlia. Allà va obtenir passaport espanyol i va poder tornar el 13/02/1956. El 17/02/1956 se li va obrir novament el procés per delicte de maçoneria i el 24/05/1957 va ser condemnat a 12 anys de presó i un dia i inhabilitació perpètua per a poder exercir cap càrrec públic. El 5/07/1957 li va ser decretada la llibertat condicional en arrest domiciliari. El 29/05/1958 li va ser commutada la pena a sis mesos i un dia de presó menor i inhabilitació. Al tenir la pena complerta va ser deixat en llibertat definitiva. 

Altres dades posteriors: Exiliat a Mendoza (Argentina) des de 1937 va residir i treballar fins a la seva jubilació. El 5/01/1956 va tornar a Catalunya, establint-se inicialment a Barcelona. Va morir a Barcelona el 19/08/1981, sent enterrat a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental).