Lloc naixement: Lleida (Segrià)

Data naixement: 1909

Fill de: – 

Parc de Bombers: Lleida

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 1932

Repressió republicana

Incidència reraguarda: Va participar en l’expedició dels bombers catalans a Madrid, sortint el 20/07/1937. Allà va estar-hi vuit mesos. Al tornar a Lleida i amb l’ocupació franquista de Lleida va ser evacuat a Mollerussa, des d’on va ser mobilitzat. 

Data mobilització al front: Mobilitzat el 20/03/1938 amb la lleva del 30

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: No va continuar en el cos de bombers (desconeixem els motius). També treballava també a la brigada d’obres de l’Ajuntament de Lleida i va ser destituït del lloc de feina per incompareixença el 1939. 

En la sessió del Ple de la Paeria de Lleida del 31/03/2023 es donà compte del caràcter il·legal i radicalment nul de les sancions imposades als funcionaris de l’Ajuntament de Lleida durant el període 1938-1941. 

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –