Lloc naixement: Tortosa (Baix Ebre)

Data naixement: 15/01/1907

Fill de: – 

Parc de Bombers: Tortosa

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 1/06/1932 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: Sense sanció. Es va reintegrar en la nova reorganització de principis de 1941 (entre 1939 i 1940 Tortosa no va tenir un cos de bombers organitzat)  

Repressió franquista: no

Altres dades posteriors: Jubilat l’abril de 1972.