Estadístiques

ESTADÍSTIQUES BOMBERS DE TORTOSA

Escut de solapa dels Bombers de Terrassa dels anys ’30
 • Nombre total de bombers 1936-1939: 35
 • Personal abans de la guerra: 34
 • Personal incorporat durant la guerra: 1
 • Personal que va patir repressió republicana: 1 (empresonat)
 • Personal destituït per les autoritats republicanes: 0

 • Morts en servei: 1

 

 • Personal mobilitzat per l’exèrcit republicà: 6
 • Morts al front: 1

 

 • Van continuar després de la guerra: 19
 • Depurats sense cap sanció: 19
 • Depurats i amb sanció: 0

 

 • No van continuar després de la guerra: 16
 • Depurats i sancionats amb la destitució: 6
 • Incompareixença o exili: 6
 • Mort, jubilació o baixa voluntària: 4 (3 morts, 1 jubilat)

 

 • Represaliats pel franquisme: 5
 • Empresonats: 3
 • Afusellats: 2