Estadístiques

ESTADÍSTIQUES BOMBERS DE SABADELL

Escut de solapa dels Bombers de Terrassa dels anys ’30
 • Nombre total de bombers 1936-1939: 42
 • Personal abans de la guerra: 37
 • Personal incorporat durant la guerra: 5
 • Personal que va patir repressió republicana: 0
 • Personal destituït per les autoritats republicanes: 3
 • Personal mobilitzat per l’exèrcit republicà: 12
 • Morts al front: 0

 • Participants en l’expedició de Madrid: 3
 • Van continuar després de la guerra: 24
  • Depurats sense cap sanció: 23
  • Depurats i amb sanció: 1
 • No van continuar després de la guerra: 18
  • Depurats i sancionats amb la destitució: 8
  • Incompareixença o exili: 6
  • Mort, jubilació o baixa voluntària: 4
 • Represaliats pel franquisme (empresonats, afusellats): 0