Lloc naixement: Tortosa (Baix Ebre)

Data naixement:  16/01/1888

Fill de: – 

Parc de Bombers: Tortosa

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 4/03/1910

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: A partir d’abril de 1937 no es troba en el Cos de Bombers   (desconeixem els motius)

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: Es va reintegrar en la nova reorganització de principis de 1941 (entre 1939 i 1940 Tortosa no va tenir un cos de bombers organitzat)  

Repressió franquista: no

Altres dades posteriors: Jubilat el 25/02/1954