Lloc naixement: Badalona (Barcelonès)

Data naixement: 11/04/1896

Fill de: – 

Parc de Bombers: Badalona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 8/05/1922

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: No continua a partir de l’1/06/1939 (desconeixem els motius)

Repressió franquista: no

Altres dades posteriors: –