Lloc naixement: –

Data naixement: – 

Fill de: –

Parc de Bombers: Reus

Categoria: Individu

Data entrada al cos: –

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: Mobilitzat el 12/09/1937

Unitat: 4t Batalló local de Transport Automòbil, Brigada de Milicies del Transport

Incidència front: –

Depuració franquista: Destituït el 31/01/1939

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –