loc naixement: Barcelona

Data naixement: 3/05/1895

Fill de: Josep i Carme

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat

Incidència front: 

Depuració franquista: El 30/01/1939 li és comunicada una notificació de l’Ajuntament de Barcelona que és destituït per haver estat “nombrado con posterioridad al 18 de julio de 1936 por los Comités Rojos que detentaron la administración municipal”. El cap de bombers Josep Mª Jordán  demana a l’Ajuntament que tots els que han rebut aquesta notificació puguin continuar en el Cos. Francesc Pla es quedarà fins el 18/02/1939, quan entrega el material i fa efectiva la seva baixa. La resta de bombers que continuen, seran destituïts definitivament el 31/05/1939. 

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –