Estadístiques

ESTADÍSTIQUES BOMBERS DE REUS

Escut de solapa dels Bombers de Terrassa dels anys ’30
 • Nombre total de bombers 1936-1939: 43
 • Personal abans de la guerra: –
 • Personal incorporat durant la guerra: –

 

 

 • Personal que va patir repressió republicana: 0
 • Personal destituït per les autoritats republicanes: 1

 • Personal que va ser mobilitzat per l’exèrcit republicà: 3
 • Morts al front: 0

 • Van continuar després de la guerra: 17
  • Depurats sense cap sanció: 17
  • Depurats i amb sanció: 0
 • No van continuar després de la guerra: 26
  • Depurats i sancionats amb la destitució: 17
  • Incompareixença o exili: 8
  • Mort, jubilació o baixa voluntària: 1
 • Represaliats pel franquisme: 2 (jutjats en consell de guerra, 1 absolt, 1 condemnat a presó)
 • Deportats als camps d’extermini nazi: 1 (va morir assassinat)