Estadístiques

ESTADÍSTIQUES BOMBERS DE GIRONA

Escut de solapa dels Bombers de Terrassa dels anys ’30
 • Nombre total de bombers 1936-1939: 32
 • Personal abans de la guerra: 32
 • Personal incorporat durant la guerra: 0
 • Personal que va patir repressió republicana: 2 (detinguts temporalment)
 • Personal destituït per les autoritats republicanes: 1
 • Personal que va ser mobilitzat per l’exèrcit republicà: 6
 • Morts al front: 0
 • Van continuar després de la guerra: 22
  • Depurats sense cap sanció: 20
  • Depurats i amb sanció: 2
 • No van continuar després de la guerra: 4
  • Depurats i sancionats amb la destitució: 2
  • Incompareixença o exili: 0
  • Mort, jubilació o baixa voluntària: 2 (1 jubilat, 1 baixa voluntària)
 • Sense dades si van continuar després de la guerra: 6
 • Represaliats pel franquisme: 1 (procediment militar: llibertat)