Bombers de l’Hospitalet de Llobregat amb autoritats civils, el setembre de 1936

Bombers de Rubí entre 1920-1930
(J.Maxenchs / Fons Família Mas)

Ford T de 1925 restaurat pels Amics dels Automòbils Antics de Rubí 
(Jordi Garcia)