Bombers de l’Hospitalet de Llobregat amb autoritats civils, el setembre de 1936

Bombers de Rubí entre 1920-1930
(J.Maxenchs / Fons Família Mas)