BOMBERS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Bombers de l’Hospitalet de Llobregat amb autoritats civils, el setembre de 1936

Bombers de l’Hospitalet de Llobregat amb autoritats civils, el setembre de 1936
(AD / Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat)

Vehicle i carros porta mànegues del Bombers de l’Hospitalet de Llobregat, el 1934.

Vehicle i carros porta mànegues del Bombers de l’Hospitalet de Llobregat, el 1934. 
(AD / Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat)