Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 06/01/1897

Fill de: –

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 24/12/1936

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: Traslladat a altres  dependències municipals el 22/09/1938

Data mobilització al front: –

Unitat: –

Incidència front: –

Depuració franquista: El 30/01/1939 li és comunicada una notificació de l’Ajuntament de Barcelona que és destituït per haver estat “nombrado con posterioridad al 18 de julio de 1936 por los Comités Rojos que detentaron la administración municipal”. El cap de bombers Josep Mª Jordán va demanar a l’Ajuntament que tots els que haguessin rebut aquesta notificació poguessin romandre en el Cos. L’Ajuntament va acceptar aquesta proposta temporalment, amb la condició que només cobressin el 50% del sou. Alguns però van plegar abans, com Pasqual Belsa el qual va continuar en el cos fins el 2/03/1939.  Els que es van quedar, finalment tots van ser destituïts el 31/05/1939.  

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –