Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 6/03/1890

Fill de: Bartomeu i Maria

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Encarregat de l’oficina administrativa 

Data entrada al cos: 1/05/1911 

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front: –

Depuració franquista: Sense sanció

Repressió franquista: no

Altres dades posteriors: El 1/07/1942 va ser traslladat a l’Agrupació de Vialitat de l’Ajuntament. Jubilat el 30/06/1960. Va morir a Barcelona l’1/10/1963.