Lloc naixement: Alió (Alt Camp)

Data naixement: 5/04/1901

Fill de: –

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 8/03/1929

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: El 17/08/1936 s’allista voluntari a les milícies antifeixistes, com organitzador del reclutament de la caserna Carles Marx. El 20/04/1938 va passar a prestar serveis al Servei d’Informació Militar (SIM). Mobilitzat el 10/01/1939 amb la lleva del 22. 

Unitat: –

Incidència front: –

Depuració franquista: Destituït per incompareixença i abandonament de servei, i amb  pèrdua de tots els drets, el 1/12/1939. Resolució ratificada el 10/06/1944 per incompareixença.  

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –