Lloc naixement: Alió (Alt Camp)

Data naixement: 11/05/1903

Fill de: –

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Bomber de 2a

Data entrada al cos: 20/04/1929

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: Del 20/08/1936 al 3/03/1937 s’allista voluntari a la Columna Libertad-Lopez Tienda, on farà de comissari polític. El 13/07/1938 marxa al front per fer tasques de propaganda del PSUC. Mobilitzat el 07/09/1938 amb la lleva del 24

Unitat: 27 Divisió

Incidència front: Exiliat a França 

Depuració franquista: Destituït per incompareixença i abandonament de servei, i amb pèrdua de tots els drets, el 1/12/1939. Resolució ratificada el 26/09/1941 per incompareixença.

Repressió franquista: Exiliat a França va ser empresonat en el camp de concentració d’Argelers, núm. 8, 13 grup de treball. El 17/05/0939, va demanar asil polític a Mèxic, però desconeixem si li va ser concedit. 

Altres dades posteriors: –