Lloc naixement: –

Data naixement: 1896

Fill de: – 

Parc de Bombers: Lleida

Categoria: Individu

Data entrada al cos: –

Repressió republicana

Incidència reraguarda

Data mobilització al front: No va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: No va continuar en el cos de bombers. El 20/12/1939 va ser destituït, i  separat del servei sense prohibició de sol·licitar ocupació en altres dependències similars. L’any 1951 va demanar la seva restitució, però va ser desestimada per acord del Ministeri en data
06/03/1952.

En la sessió del Ple de la Paeria de Lleida del 31/03/2023 es donà compte del caràcter il·legal i radicalment nul de les sancions imposades als funcionaris de l’Ajuntament de Lleida durant el període 1938-1941. 

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: –