Lloc naixement: Barcelona

Data naixement: 8/08/1897

Fill de: – 

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 30/06/1938

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: –

Data mobilització al front: no va ser mobilitzat

Unitat: –

Incidència front:

Depuració franquista: El 30/01/1939 li és comunicada una notificació de l’Ajuntament de Barcelona que és destituït per haver estat “nombrado con posterioridad al 18 de julio de 1936 por los Comités Rojos que detentaron la administración municipal”.  No va signar la notificació perquè no es trobava en el seu domicili. No consta que continués en el cos a partir d’aquella data. 

Repressió franquista: –

Altres dades posteriors: Va morir a Barcelona el 14/03/1978