Lloc naixement: Tapia de la Ribera (León)

Data naixement: 19/03/1899

Fill de: Angel i Antonia

Parc de Bombers: Barcelona

Categoria: Individu

Data entrada al cos: 05/03/1929

Repressió republicana: no

Incidència reraguarda: El desembre de 1936 va ser destinat un mes a Olot, per la reguarda que vigilava les obres d’art dels museus de Barcelona, custodiades en l’església de Sant Esteve. 

Membre de la quinta columna que donava suport al bàndol franquista

Data mobilització al front: 23/01/1939 amb la lleva del 20

Unitat: –

Incidència front: Es va reincorporar al Cos de Bombers el 24/01/1939 

Depuració franquista: Sense sanció

Repressió franquista: no

Altres dades posteriors: Traslladat a altres dependències municipals com ordenança el 21/07/1945. Jubilat el 23/03/1966.